Verpleegafdeling D5

Dit is een verpleegeenheid waar diversen specialismen zijn ondergebracht, te weten:

  • Nefrologie (nierziekten)
  • Immunologie
  • Neurochirurgie/ neurologie 

Algemene informatie

De afdeling valt onder 2 centra, namelijk het Centrum voor Chronisch Zieken en het Hersen en Zenuw Centrum. Erwin van der Hoeft is het afdelingshoofd en draagt de verpleegkundige eindverantwoordelijkheid voor de afdeling. De afdeling is verdeeld in 3 units waarbinnen zo patiëntgericht mogelijk gewerkt wordt. Dit om een zo persoonlijk mogelijke zorg te bieden naar elke individuele patiënt en continuïteit van zorg te waarborgen. De verdeling van de verpleegkundigen over de units gebeurt evenredig.
De afdeling heeft 37 bedden en die zijn verdeeld over 17 kamers:
 - 5 kamers voor 4 patiënten
 - 5 kamers voor 2 patiënten
 - 7 kamers voor 1 patiënt (waarvan 4 kamers voor patiënten met niertransplantatie ingericht zijn)
De indeling van de kamers gebeurt door de verpleegkundigen. Uw wensen kunt u kenbaar maken en waar mogelijk zal hier rekening mee worden gehouden.

Bezoektijden afdeling D5

Ochtend               10.00 uur - 13.00 uur
Middag/avond      15.00 uur - 20.00 uur

Op afdeling D5 mogen geen bloemen worden meegenomen i.v.m. infectiegevaar.
Het is toegestaan om tijdens de artsenvisite aanwezig te zijn, mits de patiënt hier zelf ook toestemming voor geeft. Vraag op de afdeling naar de mogelijkheden.

Visie afdeling D5 

De visie van verpleegafdeling D5 komt voort uit de visie van het MUMC+ en gaat uit van een holistische mensvisie. De patiënt is een uniek persoon met eigen wensen en behoeften. D5 wil zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de patiënten door klantgerichte en vraag gestuurde veilige zorg aan te bieden die voldoet aan de kwaliteitseisen en nauw verbonden is met onderwijs en onderzoek. De geboden zorg past binnen de mogelijkheden van afdeling D5 en het MUMC+

Beeldje

Organisatiestructuur

Binnen de afdeling bestaan de volgende functies:

  •  Verpleegkundig afdelingshoofd
  •  Teamleider
  •  Verpleegkundigen
  •  Verzorgenden IG
  •  Afdelingsassistenten
  •  Secretaresses
  •  Verpleegkundigen en Stagiaires in opleiding

De teamleider is overkoepelend verantwoordelijk voor de coördinatie, continuïteit en kwaliteit van zorg op afdelingsniveau. Er wordt ook gewerkt met een verpleegkundige 'dag verantwoordelijke'. Hij/zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorgprocessen op die dag en op patiënten niveau.
De verpleegkundigen worden per dag, per dienst ingedeeld op de verschillende kamers. Zij zijn inzetbaar op elke unit en helpen elkaar na afronding van hun eigen werkzaamheden. Er wordt patiëntgericht gewerkt. De verpleegkundige is op de betreffende kamers verantwoordelijk voor het bieden van de zorg en bijwerken van het verpkleegkundig digitaile dossier. Op uw kamer hangt een scherm waarop vermeld staat welke verpleegkundige en arts uw aanspreekpunt voor die dag zijn.
Op maandag t/m vrijdag wordt er visite gelopen aan het bed. De zaalarts bespreekt dan uw persoonlijke situatie samen met u en de verpleegkundigen. Hier mag een familielid bij aanwezig zijn indien u dat hier toestemming voor geeft. In het weekend wordt visite gelopen door de dienstdoende arts.
Tussen de dienstwisselingen van de verpleegkundigen van de ochtend naar de middagdienst wordt uw zorg overgedragen. Dit gebeurt bij u op de kamer. De huidige situatie met eventuele aandachtspunten worden dan besproken. Stelt u gerust vragen als u iets niet begrijpt.

Route

Interactieve plattegrond

Locatie

Niveau 5

Contact

Telefoonnummer 043-387 45 40 of 043-387 65 40

Man bed
Sluit de enquête