Dr. F.M. van der Sande

Dr. F.M. van der Sande

internist - nefroloog

Aandachtsgebieden

  • Algemene nefrologie en chronische nierschade
  • Hemodialyse en peritoneaal dialyse

BIG-register

59023660101

Contact

Telefoon: 043-3875007

Over

Frank van der Sande heeft in 1988 zijn studie Geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam afgerond. Na zijn studie is hij opgeleid tot internist in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Sinds 1996 is hij geregistreerd als internist en sinds 1997 als internist-nefroloog. Sinds 1997 is hij werkzaam als internist-nefroloog in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. In 1999 is hij gepromoveerd. In 2003 is hij ook als gast-onderzoeker werkzaam geweest aan het Renal Research Institute in New York en tot op heden nog steeds als gast-onderzoeker verbonden aan dit instituut.

Zijn voornaamste aandachtsgebieden binnen de patiëntenzorg betreffen chronische nierziekten, algemene nefrologie en nierfunctievervangende therapie. Zijn researchinteresses liggen onder meer op het gebied van herkennen en voorkomen van acute complicaties bij nierfunctievervangende therapie. Hij begeleidt ook meerdere promovendi  o.a. in samenwerking met het Renal Research Instituut in New York. Daarnaast is hij vele jaren lid geweest van de kwaliteitscommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie, en ook lid geweest van de  richtlijncommissie van deze federatie. Hij is nog bestuurslid van European Dialysis vereniging wat onderdeel is van de European Renal Association, editorial board van Kidney International, en lid van de Wetenschappelijke adviesraad van de Nierstichting.

Hiernaast is Frank van der Sande binnen het onderwijs en geeft hij onderwijs aan studenten en arts-assistenten. Hij is in het verleden als lid dn vice-voorzitter ook betrokken geweest bij het tot stand komen van de participatie-stages voor studenten in gezondheid (GEZP) en wetenschap (WESP).

Sluit de enquête