Polikliniek Nierfalen

Uw bezoek aan de Poli Nierfalen

U bent door uw huisarts of behandelend specialist naar de Poli Nierfalen verwezen, omdat u een verminderde nierfunctie heeft.

Op de polikliniek komt u in contact met een verpleegkundige, nefroloog en een arts in opleiding tot nefroloog.

Een nefroloog is een arts die gespecialiseerd is in nierziekten en verminderde nierfunctie.

Op deze paging informeren wij u hoe u zich kunt voorbereiden op een polikliniek bezoek en wat u kunt verwachten.

Functie van de nieren

De meeste mensen hebben twee nieren, deze hebben twee belangrijke functies namelijk het uitscheiden van vocht (in de vorm van urine) en het bloed zuiveren van afvalstoffen. Andere functies zijn het reguleren van de bloeddruk, de aanmaak van rode bloedcellen en het reguleren van het calcium- en vitamine D-gehalte in het lichaam.

Als de functie van de nieren minder wordt, kunnen vocht en afvalstoffen zich ophopen in het bloed en kunt u daar klachten van ondervinden. Het controleren van de nierfunctie gebeurt door middel van bloed- en urineonderzoek. Dit moet voor elk polikliniekbezoek gebeuren.

Doordat u goed onder controle blijft bij de Poli Nierfalen, proberen wij samen met u uw nierfunctie zolang mogelijk te behouden.

Behandeling Poli Nierfalen

Het doel van de begeleiding op de Pol Nierfalen is de nierfunctie zo lang mogelijk stabiel te houden.

De nefroloog doet regelmatig lichamelijk onderzoek, meet uw bloeddruk en vraagt hoe het met u gaat en of u lichamelijke klachten heeft. Ook bespreekt deze met u de uitslagen van het bloed- en urineonderzoek.  Soms krijgt u aanvullende onderzoeken (bijvoorbeeld een echo of een scan). Deze uitslagen bespreekt de nefroloog ook altijd met u.

Hebt u vragen, bijvoorbeeld over de medicijnen die u moet gebruiken of is iets is niet duidelijk, stel deze gerust. Voor een juiste behandeling van uw nierziekte is het erg belangrijk dat u onduidelijkheden bespreekt met de nefroloog. Het is niet erg als u sommige vragen meer keren stelt. Het kan ook voorkomen dat u een telefonische afspraak krijgt in plaats van een polikliniekbezoek. U hoeft dan niet naar het ziekenhuis te komen.

Voorlichting nierfunctievervangende therapie

Bij een eventuele verslechtering van de nierfunctie kan het zijn dat u afhankelijk wordt van nierfunctievervangende therapie (dialyse of transplantatie). Samen met de nefroloog beslist u welke soort therapie het best bij u past. Om een goede keuze hierover te kunnen maken, krijgt u voorlichting over de soorten nierfunctievervangende therapie.

Daarna bespreekt u met de nefroloog de voor-en nadelen van de behandelingen en maakt u een definitieve keuze voor de behandeling. De duur van de begeleiding op de Poli Nierfalen is wisselend en kan varieren van enkele maanden tot enkele jaren, tot u start met een nierfunctievervangende behandeling.

Bezoek Poli Nierfalen

De Poli Nierfalen vindt u op niveau 0 (volg route A-0 paars) op de afdeling Dialyse (intractieve plattegrond). U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de Poli Nierfalen. U kunt gebruik maken van de parkeerplaats voor de deur (volg routeborden ‘Dialyse’).

Voorbereiding

Een week vóór de polikliniek afspraak

U laat bloed prikken en levert urine in bij de Centrale Bloedafname van het ziekenhuis. De formulieren voor de bloedafname en urineonderzoek krijgt u van de verpleegkundige van de nierfalenpoli. Ook de urine bokaal en of potje krijgt u van de verpleegkundige.

Komt u voor de eerste keer bij de polikliniek, dan hoeft u geen urine te verzamelen. De briefjes voor het bloedonderzoek krijgt toegestuurd samen met de afspraak.

Neem een overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt

Wij vragen u om bij elk polikliniekbezoek een actueel medicatieoverzicht mee te nemen; dit kunt u opvragen bij uw apotheek. Dit is belangrijk omdat u bepaalde medicijnen niet mag innemen bij een verminderde nierfunctie. Ook moet u veranderingen in uw medicijngebruik zo snel mogelijk aan de nefroloog melden, bij voorkeur tijdens het eerstvolgende polikliniekbezoek.

Neem een begeleider mee

Tijdens de poliklinische bezoeken ontvangt u veel informatie over uw gezondheidstoestand. Het is dan prettig om een begeleider mee te nemen. Bijvoorbeeld een familielid of een kennis.

Noteer uw vragen voordat u naar de polikliniekafspraak komt

Op deze manier is de kans kleiner dat u bepaalde zaken vergeet te bespreken. Ook is het handig om een schrift of boekje mee te nemen om aantekeningen te maken.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, neem dan contact op met de Poli Nierfalen via de afdeling Dialyse.

Telefoonnummer: 043-387 40 79, op werkdagen 09.00-16.00 uur.
Vraag naar een van de verpleegkundigen van de poli.

Als u om welke reden dan ook, uw polikliniek afspraak niet kunt nakomen, geef dit dan zo spoedig mogelijk door. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. Zonder afmelden niet op een poliklinische controle komen, kan nadelige gevolgen voor uw gezondheid opleveren.

Poli Nierfalen Verpleegkundigen: Patricia Savelberg, Danielle Lieben en Gonny Meuwissen

Nefrologen: Drs. E. Litjens en Drs. E. Öztürk

 

Verwijzing

Uw eerste afspraak krijgt u thuisgestuurd met daarop de verwijzing naar de juiste locatie.

Wat neemt u mee?

  • Uw afspraakbevestiging
  • Uw patiëntenplaatje

U meldt zich met uw patiëntenplaatje aan de balie. Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest, laat dan eerst een patiëntenplaatje maken bij Bureau Patiëntenregistratie, niv0 1 op het Poliplein.

Uw pasfoto in uw dossier

Wij maken van al onze patiënten die een polikliniek of een functie-afdeling bezoeken eenmalig een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw digitale dossier. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent, als hij/zij u ophaalt uit de wachtkamer. Verder is het in het kader van de patiëntveiligheid belangrijk dat de arts in één oogopslag ziet dat u de juiste persoon bent. Lees meer over waar en wanneer u de pasfoto kunt laten maken.

Wachttijden

Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat het spreekuur uitloopt, dan zal de baliemedewerker u hierover informeren.

Aanvullend onderzoek

Bij de Centrale Prikdienst (voor bloedafname) en de ECG dienst (hartfilmpje) kunt u zonder afspraak terecht. Voor de meeste andere onderzoeken moet u een afspraak maken. Wanneer u voor verschillende onderzoeken terug moet komen naar het Maastricht UMC+, kunt u de baliemedewerkers vragen de onderzoeken zoveel mogelijk achter elkaar te plannen.

Kosten behandeling

Informatie over de kosten voor een behandeling in het ziekenhuis vindt u op `kosten behandeling`.

Mumc+ foto online folders
Patiënteninformatie
Online folder
Sluit de enquête