Nierziekten

 

Er bestaat een grote hoeveelheid aan nierziekten en nieraandoeningen, elk met eigen symptomen en behandelwijzen. Een aantal wordt hieronder besproken.

 

het Syndroom van Alport                                                                  Nefronoftise

Atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS)                  Nefrosclerose

Cystenieren                                                                                            Nefrotisch syndroom

Cystinose                                                                                                Nierangiomyolipomen / tuberose sclerose

Dense Deposit Disease (DDD)                                                         Nierkanker

Nierschade door Diabetes                                                                Nierstenen

Syndroom van Goodpasture / Anti-GBM nefritis                     Reflux nefropathie

IgA-nefropathie                                                                                   Schrompelnieren

Lupus erythematodes / SLE-nefritis                                             Medullaire Sponsnieren

Minimalchange-ziekte                                                                       Tubulo-interstitiële nefritis (HNF1beta)

Nagel patella syndroom (NPS)                                                         Urethrakleppen

Nefrogene diabetes insipidus (NDI)                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluit de enquête