Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nierziekten

 

Er bestaat een grote hoeveelheid aan nierziekten en nieraandoeningen, elk met eigen symptomen en behandelwijzen. Een aantal wordt hieronder besproken.

 

het Syndroom van Alport                                                                  Nefronoftise

Atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS)                  Nefrosclerose

Cystenieren                                                                                            Nefrotisch syndroom

Cystinose                                                                                                Nierangiomyolipomen / tuberose sclerose

Dense Deposit Disease (DDD) / C3GN                                           Nierkanker

Diabetische nefropathie                                                                    Nierstenen

Syndroom van Goodpasture / Anti-GBM nefritis                      Reflux

IgA-nefropathie                                                                                    Schrompelnieren

Lupus erythematodes                                                                         Sponsnieren

Minimalchange-ziekte                                                                       Tubulo-interstitiële nefritis

Nail patella syndroom (NPS)                                                             Urineweginfectie

Nefrogene diabetes insipidus (NDI)                                                Urethrakleppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluit de enquête