Nierziekten en medicatie

Medicijnen

De NVN-Medicijnwijzer beschrijft de meest voorgeschreven medicijnen die gebruiktworden door patiënten die nog geen nierfunctievervangende behandeling hebben, patiënten die dialyseren en patiënten die een niertransplantatie gehad hebben. De medicijnen worden kort beschreven: hoe werken ze, wanneer worden ze voorgeschreven (indicatie) en wat zijn moge­lijke bijwerkingen. Ook worden zowel stofnamen als eventuele merknamen vermeld.