Diëtetiek

Algemeen

Voeding is een belangrijk onderdeel in de behandeling bij nierproblemen.  In iedere fase van het ziekteproces kan een ander dieet nodig zijn.

In het MUMC+ zijn 2 dietisten betrokken bij de afdeling nefrologie:


Anke Vroomen
Dietist MUMC+
Werkzaam op afdeling nefrologie MUMC+, hemodialyse-afdeling MUMC+, betrokken bij mensen die peritoneale dialyse doen en poliklinisch in het MUMC+


Silvia Otten
Dietist Envida
Werkzaam in Dialysecentrum Valkenburg, DIAHUB in La Valance, betrokken bij de mensen die thuis hemodialyseren en poliklinisch in het MUMC+

Wij zijn bereikbaar via het secretariaat dietetiek MUMC+ ; Provisorium nivo 2 (groene route).
Telefoonnummer: 043-3877188