22 oktober 2019

Palliatieve zorg op de dialyse

DialyseAfbeelding: StockfotoPalliatieve zorg op de dialyse: hoe dan? Dat was de eerste gedachte van Liesbeth de Boer, dialyseverpleegkundige in het Maastricht UMC+, toen ze in 2015 hoorde dat een nefroloog op de afdeling dialyse een project palliatieve zorg wilde starten. Inmiddels is er veel bereikt. In het magazine Nefrologie en Dialyse van de V&VN (zie het bijgevoegde document onder aan deze pagina) vertellen Liesbeth aan haar collega’s meer over hun praktijkervaringen en resultaten.

Het aantal patiënten met cardiovasculaire aandoeningen en diabetes mellitus neemt steeds verder toe. Daarnaast is de gemiddelde levensverwachting van mensen ook toegenomen. Als gevolg hiervan wordt de groep patiënten met  chronische nierinsufficiëntie steeds groter. Chronisch nierfalen leidt tot veel fysieke en psychosociale beperkingen bij patiënten en mantelzorgers. Dialyse kan een grote impact hebben op de kwaliteit van leven van patiënten.

Door palliatieve zorg vroegtijdig te plannen en aan te bieden, wordt de geleverde zorg beter afgestemd op de behoeften en wensen van de individuele patiënt. Dit leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven, reductie van angst en meer tevredenheid over de geleverde zorg. Palliatieve zorg aan patiënten met chronisch nierfalen is vaak niet optimaal. In de dagelijkse praktijk leggen zorgverleners de nadruk op genezen en behandelen (‘cure’), en verliezen ze zorgen voor de patiënt (‘care’) vaak uit het oog.

Lees verder ...