De NVN-Medicijnwijzer beschrijft de meest voorgeschreven medicijnen die gebruikt worden door patiënten met nierfunctiestoornissen, nierfalen en patiënten die een niertransplantatie gehad hebben. De medicijnen worden kort beschreven: hoe werken ze, wanneer worden ze voorgeschreven (indicatie) en wat de moge­lijke bijwerkingen zijn. Ook worden zowel stofnamen als eventuele merknamen vermeld.

Sluit de enquête