Peritoneaal Dialyse

Peritoneale dialyse (PD) is een behandeling die een deel van de nierfunctie overneemt. Uw buikvlies filtert dan uw bloed. Daarom heet dit ook wel buikspoeling of buikdialyse. PD vindt bijna altijd thuis plaats.

Er zijn 2 vormen Peritoneaal Dialyse (PD):

1. APD

APD staat voor Automatische Peritoneale Dialyse. Bij deze vorm van peritoneale dialyse wisselt de spoelvloeistof 's nachts. Dit gebeurt een paar keer per nacht. Een machine (de cycler) doet dat automatisch voor u.

2. CAPD

CAPD staat voor Continue Ambulante Peritoneale Dialyse. Voor CAPD is geen machine nodig. U wisselt de spoelvloeistof handmatig. Dat doet u zelf, eventueel met hulp van een partner of andere mantelzorger. 

Telefoonnummer van CAPD verpleegkundige: 043-3876081.

Sluit de enquête