Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Vaccinatie van nierpatiënten tegen COVID-19 UPDATE 24 MAART 2021

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER COVID VACCINATIE VOOR NIERPATIENTEN

 

Vanaf 7 april gaan wij ook vanuit het ziekenhuis nierpatiënten vaccineren tegen het COVID virus.   Lees onderstaande informatie goed door.

Als u al gevaccineerd bent via de huisarts of GGD, hoeft u NIET naar het ziekenhuis te komen voor extra vaccinaties.  Ook als u nog niet gevaccineerd bent, maar wel een afspraak hebt voor een vaccinatie  bij de huisarts of GGD, hoeft u NIET via het ziekenhuis te komen.

Als u al 1 vaccinatie heeft gehad via de huisarts of GGD, moet u ook de 2e vaccinatie via hen laten zetten en NIET via het ziekenhuis. Het is dus heel belangrijk dat u in totaal 2 vaccinaties krijgt,  via dezelfde instelling: de huisarts, de GGD of het ziekenhuis.

Als u bloedverdunners gebruikt (Sintrom of Marcoumar) en via de Trombosedienst gecontroleerd wordt is het belangrijk dat het bloed niet te dun is. Daarom moet u, wanneer u een afspraak heeft gemaakt voor de vaccinatie, DIRECT bellen met de Trombosedienst (tel: 043-3877800).

Voor patiënten die hemodialyse doen: de injectie mag NIET in de shunt-arm gezet worden. Dit moet u goed aangeven tijdens het vaccineren.

U krijgt deze week nog een brief vanuit het ziekenhuis met meer informatie over het vaccineren via het ziekenhuis.

 

 

Heeft u vragen over het vaccin voor uw persoonlijke situatie dan vragen wij u vriendelijk om deze vragen rechtstreeks te stellen aan uw nefroloog in eigen ziekenhuis, omdat deze de meest recente informatie over u heeft. Dit is niet het geval is als u alleen voor jaarcontrole in het Maastricht UMC+ ter controle komt.
Indien u alleen door een nefroloog van het Maastricht UMC+ behandeld wordt (bijv. U bent aldaar (pre)dialyse patiënt of in het 1e jaar na niertransplantatie), kunt u uw vragen per mail stellen aan het secretariaat nefrologie (secretariaat.nefrologie@mumc.nl) onder vermelding van: uw naam en geb. datum, de naam van de behandelende nefroloog in het Maastricht UMC+ en natuurlijk uw vraag.
Wij vragen u dringend om hiervoor NIET te bellen naar de polikliniek van het MUMC+ om de bereikbaarheid van onze polikliniek voor acute zorg te kunnen borgen.
Webinar voor nierpatiënten
Op 6 januari is landelijk de vaccinatie tegen COVID-19 van start gegaan. We merken dat er bij veel nierpatiënten (met chronische nierinsufficiëntie, in dialyse en na transplantatie) veel vragen zijn rondom deze vaccinatie. Dit betreffen vooral vragen of het verstandig is om zich te laten vaccineren en zo ja, 'hoe effectief is het', 'hoe veilig is het' en 'wat is een geschikt moment'.
Op vrijdag 22 januari organiseren de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), de Nierstichting, verschillende beroepsorganisaties en nieren.nl een Webinar over vaccinaties bij nierpatiënten. Hierin zal ook de werking en veiligheid na niertransplantatie besproken worden. Zie hiervoor de website van de NVN (Nierpatiënten Vereniging Nederland) voor de laatste informatie over de Webinar.
Vanaf half januari leest daar hier hoe u zich kunt aanmelden voor de Webinar. Uw vragen kunt u alvast insturen via redactie@nieren.nl.

Voorlopig advies van de onderafdeling nefrologie Maastricht UMC+
Als onderafdeling Nefrologie van het MUMC+ hechten wij grote waarde aan het vroegtijdig en optimaal vaccineren van nierpatiënten. Nierpatiënten zijn een kwetsbare groep met een verhoogd risico op het krijgen van ernstige klachten van een COVID-19 infectie. Het vaccineren zal het risico van nierpatiënten verlagen op een ernstige COVID-19 infectie. Hierdoor beschermt u niet alleen u zelf maar zal ook het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met een COVID-19 infectie afnemen. Wij verwachten dat vaccinatie met het huidige beschikbare en goedgekeurde vaccins ook bij nierpatiënten in het algemeen veilig en effectief is. Maar met name kort na niertransplantatie of door gebruik van bepaalde medicamenten kan de effectiviteit echter minder zijn. Wij zijn in afwachting van het definitieve advies van de landelijke organisaties voor nierpatiënten en zullen deze opvolgen.
Verder onderzoek
Om een beter beeld te krijgen hoe effectief de vaccins zijn bij nierpatiënten (met chronische nierinsufficiëntie, in dialyse en na transplantatie) zal binnenkort onderzoek worden opgestart. We adviseren U daarom positief te reageren op het verzoek van de GGD of uw behandelaar om uw gegevens aan het RIVM door te geven.
Wij verzoeken alle niertransplantatiepatiënten om de volgende gegevens na vaccinatie aan ons door te geven via mail (coordinatoren.niertransplantatie@mumc.nl):
· Geslacht, Naam, geboortedatum;
· datum 1e (en 2e) vaccinatie,
· foto van uw vaccinatiebewijs zodat wij ook het type vaccin kunnen registeren (optie).
Dialyse patiënten van het MUMC+ ontvangen t.z.t. bericht via de dialyse-afdeling

Met vriendelijke groet,
Medisch team afdeling Nierziekten

Sluit de enquête