15 november 2013

Maastricht UMC+ gaat dialyseren op locatie

Pilot om met zogenoemde dia-hubs in verpleeghuizen nierpatiënten te spoelen

MAASTRICHT, 15 november 2013 - Maastricht UMC+ gaat met ingang van 18 november dialyseren op locatie. Het gaat vooralsnog om een pilot in het Maastrichtse verpleeghuis La Valence van Vivre. Als het goed aanslaat, zal het dialyseren op locatie, dia-hub genoemd, uitgerold worden over meer verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio.

Gezien de dubbele vergrijzing die de regio Zuid-Limburg treft – steeds meer oude mensen die ook nog eens steeds ouder worden – neemt het aantal te dialyseren personen snel toe. Steeds meer dialysepatiënten zullen in de toekomst bewoner zijn van een verpleeg- of verzorgingshuis. Het ligt dan ook voor de hand de dialyse uit te voeren, daar waar de patiënten verblijven.

Op locatie
De ervaringen met dialyseren buiten het ziekenhuis in de satelliet Valkenburg leren dat dialyse op locatie goed mogelijk is. In samenwerking met Vivre wil het Maastricht UMC+ de zogenoemde nierfunctievervangende therapieën gaan aanbieden in de zorgcentra. De dia-hubs zijn niet alleen bedoeld voor de bewoners van die zorgcentra, ook dialysepatiënten die dicht in de buurt van een hub wonen zijn welkom. Locatiemanager van La Valence  Ria Bosschaart: “Voor  ons is dit heel belangrijk. Naast een woonzorgfunctie willen we namelijk ook graag een wijkfunctie vervullen. De dia-hub is daar een mooi voorbeeld van.”

Voordelen
Het voordeel van nierdialyse op locatie ligt voor de hand. De patiënten hoeven niet langer drie keer per week (doorgaans met de taxi) naar het ziekenhuis te reizen, inclusief alle wachtmomenten van dien. Voordeel voor het ziekenhuis is dat er ruimte komt op de dialyse-afdeling van het ziekenhuis voor de 'zwaardere' patiënten. Dialyse op locatie is namelijk alleen geschikt voor stabiele patiënten, die geen extra aandacht nodig hebben van artsen of verpleegkundigen. Maatschappelijk voordeel is vooral dat de kosten van het dialyseren op locatie lager zijn.

Onder controle
Het ziekenhuis investeert in de faciliteiten in het verpleeg- of verzorgingshuis om te kunnen dialyseren en blijft ook verantwoordelijk voor de dialyse zelf. Zo zal het aansluiten van patiënten op de dialyse-apparatuur gebeuren onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. Verpleeghuisartsen worden geïnformeerd over de activiteiten in een dia-hub en krijgen instructies over hoe te handelen in bepaalde situaties. Patiënten blijven sowieso ook onder controle van de behandelend nefroloog of nurse practitioner van Maastricht UMC+.

Vernieuwing
Het dialyseren op locatie is uniek voor Nederland. Thuisdialyse is een fenomeen dat wel op meer plaatsen ingang heeft gevonden, maar het dialyseren onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis in een verpleeg- of verzorgingshuis is nieuw. Marlies van Wersch, hoofd van de dialyse-afdeling van het Maastricht UMC+: “Ik heb vroeger een tijdje in een verpleeghuis gewerkt. Ik heb ooit meegemaakt dat een bejaarde man ’s morgens om 06.00 uur al aan het ontbijt zat, omdat hij al heel vroeg met de taxi werd opgehaald voor een dialyse in het ziekenhuis. Ik dacht toen al: dan zou toch anders moeten kunnen. Nu is het zo ver.”

De eerste dialysepatiënt kon maandag 18 november gebruik maken van de zogenoemde Diahub bij verpleeghuis La Valence